USD32,36
EURO34,43
JPY0,212000
RUB0,346400
GBP40,33
EURO/USD1,06
BIST9.814,19
GR. ALTIN2.437,83
BTC63.762,85

Türk Patent Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Duyurusu – 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk Patent Kurumu tarafından 2 yılda bir yapılan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği sınavı için 2019 yılı Başvuru ve Sınav Takvimi duyurusu yapıldı.

Türk Patent Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Marka ve Patent Vekilliği Sınavı için başvurular 1 Ekim ile 21 Ekim 2019 tarihleri arasında Online olarak alınacak

Ödeme noktasında ise Sınav başına 125 TL Sınav Ücreti ödemesi yapılacak. 2 Sınava da girecek olan adayların toplamda 250 TL ödeme yapması gerekecek.

Sınavla alakalı diğer detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sınav Başvuru Sayfası: https://portal.turkpatent.gov.tr/login

[ilgiliMakale icerik_id=”1814″]

 

Türk Patent Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Duyurusu – 2019

5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavları 16 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI      

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Patent

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını www.turkpatent.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sınav başvuruları ile ilgili olarak ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir.

 

BAŞVURU ÜCRETİ

Sınav başvuru ücreti,  patent ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere 125.-TL’dir. Her iki sınava da girecek adayların 250.-TL ödemesi gerekmektedir.

Sınav başvuru ücretleri başvuru esnasında online ödemeye açık herhangi bir banka kartıyla veya kredi kartıyla ödenecektir.

 

BAŞVURU TARİHİ

Sınav başvuruları 1 Ekim 2019 Salı günü saat 12.00’de başlayacak, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecektir.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınavlara katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek olup Sınav Giriş Belgelerinin temin edileceği elektronik adres Kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

 

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Sınav 16 Kasım 2019 Cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde yapılacaktır.

 

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, AĞIRLIK PUANLARI VE SÜRESİ

Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı aynı oturumda, yazılı olarak çoktan seçmeli yapılacaktır.

Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir:

  • Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %80
  • Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukukunun vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri (bundan sonra hukuk olarak anılacaktır) %20

Sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır.

Sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır.

Her iki sınava da girecek adaylara toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 40’ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır.

 

Her iki sınava da girecek adayların sınav sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:

  • Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır.
  • Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı sonucunun belirlenmesinde marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır.

Sınav süresi; sadece Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına veya sadece Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek adaylar için 90 dakika, her iki sınava da girecek adaylar için 150 dakikadır. Her iki sınava da girecek adaylara önce patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularının yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 90 dakika süre verilecek, daha sonra bu kitapçıklar toplanarak marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarla ilgili soruların yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 60 dakika süre verilecektir.

 

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR

Adayların sınav salonlarına, çanta, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ile bıçak, çakı, silah vb. teçhizat ile girmesine izin verilmeyecektir. Bu hususla ilgili olarak gerekli tedbiri almak adayın sorumluluğundadır.

Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgesiyle sınav salonlarına alınacaktır. Özel kimlik belgesi olarak sadece T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların oturacakları yerleri gerektiğinde değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.

Cevap kağıtlarının dağıtılmasını müteakip cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya çekilmesine yardım etmeleri yasaktır.

Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur.

Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

Sınavlarda adaylara yöneltilecek her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları sınava giren her adayın doğru cevaplandırdığı kabul edilecektir.

Cevap anahtarında herhangi bir sorunun cevabının hatalı bir seçenek olarak belirlenmiş olması ve bu hususun Sınav Kurulu kararıyla tespit edilmesi durumunda, söz konusu soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Sınav sonuçları Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

SINAVLA İLGİLİ İTİRAZLAR

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Postada geciken, süresi geçtikten sonra yapılan, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan itirazlar ile elektronik posta veya faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav kurulu, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde itirazları değerlendirecek ve sonuçlar itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI

Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.turkpatent.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 

MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI

Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumun www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

TicaretEhli ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!