Marka ve Patent Vekilliği Sınavı 2023 (Başvuru İşlemleri – Başvuru Ücreti – Kaynak Kitap)

Türk Patent ve Marka Kurumu
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen ve sonuncusu 2021 yılında yapılan Marka ve Patent Vekilliği Sınavı kurum tarafından 2023 yılında yeniden yapılacak.

2023 Marka ve Patent Vekilliği Sınavı için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından henüz resmi olarak 2023 yılı Sınav Takvimi duyurusu gerçekleştirilmedi. Başvuru süreci ve tarihleri ile alakalı detaylı bilgiler yıl içerisinde duyurulacaktır.

Marke ve Patent Vekilliği Sınavı iki aşamalı bir sınavdır. İlk sınavda Genel Yeterlilik Testlerine cevap veren adaylar bu sınavı geçmeleri durumunda ikinci sınav olan Mesleki Yeterlilik Sınavına girerler.

Bunun yanında Türk Patent tarafından Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği için ayrı ayrı sınavlar düzenlenmektedir.

 

 

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı

 

2023 Yılı Marka ve Patent Vekilliği Sınav Tarihi

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavları için Türk Patent tarafından gerekli duyurular yapıldıktan sonra güncellemeler yapılacaktır.

Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Sınav ile alakalı bilgilerin 2023 Temmuz – Ağustos döneminde duyurulması, 2023 Kasım ayında Genel Yeterlilik, 2023 Aralık ayında ise Mesleki Yeterlilik sınavlarının yapılması bekleniyor.

 

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı – Geçmiş Yılların Sınav Soruları

Geçmiş yıllarda Marka ve Patent Vekilliği Sınavına giren adaylara sorulan soruları incelemek isterseniz 2015 yılından sonra yapılan sınavların örnek sınav kitapçıklarına aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

 

2015-Patent ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Soruları – A Kitapçığı

2017-Patent ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Soruları – A Kitapçığı

2019-Patent ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Soruları – A Kitapçığı

2021-Patent ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Soruları – A Kitapçığı

 

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Başvuru Şartları

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Marka ve Patent Vekili Sınavı Ücret ve Başvuru Detayları

Türk Patent tarafından yapılan Marka ve Patent Vekilliği Sınavı her 2 senede bir yapılmaktadır. Yıllara göre talep edilen Sınav Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir.

 

Yıl  Marka Vekilliği Sınavı  Patent Vekilliği Sınavı

 Marka ve Patent Vekilliği Sınavı

2017

100 TL 100 TL 200 TL

2019

125 TL 125 TL 250 TL

2021

175 TL 175 TL 375 TL
2023

 

Sınav geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Ankara merkezli olarak gerçekleştirilecek. Saat 10.00 itibari ile başlayacak olan sınavla alakalı daha fazla bilgi almak için aşağıdaki link üzerinden Sınav Duyurusunu inceleyebilirsiniz.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu

 


Marka ve Patent Vekilliği Sınavı ve Soru Dağılımı

1. Aşama – Genel Yeterlilik Sınavı

Bu sınavda karşınıza

 • 25 Marka
 • 25 Patent
 • 25 Ortak

olmak üzere 75 soru çıkmaktadır.

Marka Vekili olmak isteyenler Marka ve Ortak soruları, Patent Vekili olmak isteyenler Patent ve Ortak Soruları çözmeleri gerekecektir. Yani toplamda her iki vekillik için de 50 adet soru çözülmesi gerekmektedir.

Her alan için 50 sorudan %70 Başarı sağlamanız gerekmektedir. Yani 50 sorudan 35 Doğru Yanıt vermeniz beklenmektedir.

Yanlışın Doğruyu götürmediği bu sınavda bilmediğiniz soruları sallamanız da herhangi bir sıkıntı yoktur. Hatta boş bırakmak yerine sallamanız daha mantıklı olacaktır.

Sınavda alan bazlı olarak sorulacak sorular ise şu şekildedir;

 • Marka Soruları – Marka mevzuatı ve Marka konularından,
 • Patent Soruları – Patent mevzuatı, Buluş, Patent ve Faydalı Model konularından,
 • Ortak Sorular – Tasarım, Fikri Haklar, Genel Kültür, Genel Hukuk, Türkçe ve Sayısal İlişkiler konularından oluşmaktadır.

2. Aşama – Mesleki Yeterlilik Sınavı

İlk sınavda başarılı olanlar Türk Patent tarafından belirlenen yer ve zamanda ikinci bir sınava daha girecekler.

Bu sınavda ise;

 • Mevzuat,
 • Uygulama Esasları
 • Teknik Konular

Üzerinden sorular sorulacaktır.

 


Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Çalışma Kitapları

2 yılda bir yapılması ve az katılımlı bir sınav olmasından dolayı kaynak noktasında ne yazık ki çok fazla seçeneğiniz yok. Bu alanda en önemli kaynak ise Patent ve Marka Vekilleri Derneği – PEM tarafından hazırlanan kitap.

Bunun dışında yine kitap satış siteleri üzerinden de farklı kitaplara ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabi ki bu noktada dikkat etmeniz gereken detay ilgili kitapların 2023 yılı baskısı olması olacaktır.

Karşımıza çıktıkça 2019 yılında basılan Marka ve Patent Vekilliği Hazırlık Kitaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.

 

Patent ve Marka Vekilleri Derneği – PEM Marka ve Patent Vekilliği Hazırlık Kitabı – 2023

Fiyat: 650 TL

Satın almak için TIKLAYINIZ

 

 

 


Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Yönetmeliği

Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.
 • Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.
 • Sınavda başarılı olmak.
 • Sicile kayıt olmak.

 

Tüzel kişi vekiller

Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

 

Sınav, sınavın ilanı ve başvuru şartları

 • Sınav, iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.
 • Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
 • Sınav Enstitü tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir. Bu durumda sınavın yapılmasına ilişkin hususlar, Enstitü ile sınavı yapacak kurum, kuruluş veya üniversite arasında ayrıca belirlenir.
 • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek için başvurabilir.
 • Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az otuz gün önce Enstitünün internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, sınav tarihinden en az yirmi gün önce olacak şekilde belirlenen son başvuru tarihi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir.
 • Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

 

Sınav başvurusunda istenecek belgeler

Sınava başvuracak adaylar;

 • Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,
 • C. Kimlik Numarası beyanını,
 • Sabıka kaydına ilişkin beyanı,
 • Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,
 • Vesikalık fotoğrafını,
 • Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi

son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar sınav ilanında belirtilen başvuru yerine teslim etmek veya sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya yüklemek zorundadır.

Posta ile yapılan başvurularda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler ile (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen beyanlara ilişkin belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, başvuruların internet üzerinden yapılması zorunludur.

 

Sınav hazırlık komisyonu ve sınav kurulları

Sınav hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç kişiden oluşan sınav hazırlık komisyonu tarafından yürütülür ve sınava girecek adayların listesi sınav hazırlık komisyonu tarafından düzenlenir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları için soruları hazırlamak ve/veya itirazları değerlendirmek, sınav sürecinin gözetimi ve denetimini sağlamak üzere Enstitü Başkanı tarafından iki ayrı sınav kurulu belirlenir. Sınav kurulları, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği kurul başkanının başkanlığında, başkan dahil beşer üyeden oluşur. Ayrıca kurullar için beşer yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamaması halinde yedek üyeler kurula katılır.

 

Genel yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

Genel yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:

 • Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %70.
 • Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri %10.
 • Türkçe ve sayısal ilişkiler %10.
 • Güncel konular ve Türkiye ekonomisi %10.

Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

 

Mesleki yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:

 • Marka vekilliği sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
 • Patent vekilliği sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

 

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak Enstitüye itiraz edebilir. Postada geciken veya süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

Sicile kayıt

Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.

Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olunduğuna dair diploma veya belge.
 • Sabıka kaydına ilişkin beyan.
 • Tebligat adresine ilişkin beyan.
 • Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
 • 4,5×6 cm boyutunda son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.
 • Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.
 • Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.
 • Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı belge.
 • Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış faaliyet konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belge.

Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar istenmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle Sicil kaydı sona erer.

Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.

Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği Enstitüye bildirmesi zorunludur.

 

Sicil yenileme

Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenir.

Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

 • Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.
 • 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair beyan.

Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

 

Adres, unvan ve nevi değişikliği

Adres değişikliğinin Sicile kaydı için talep dilekçesi ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır.

Unvan ve nevi değişikliğinin Sicile kaydı için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

 • Talep dilekçesi.
 • Unvan veya nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.

 

Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı

Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya vekilin yazılı olarak talebi halinde, vekilin kaydı Sicilden silinir.

Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, Sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

Sicile yeniden kayıt olma talebinde bulunan vekil, 12 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapar.

2
mutlu
Mutlu
1
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Marka ve Patent Vekilliği Sınavı 2023 (Başvuru İşlemleri – Başvuru Ücreti – Kaynak Kitap)

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

google.com, pub-6189304163636126, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Giriş Yap

TicaretEhli ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin